CC, Acid Pix

Steg-för-steg-guide, skaffa solceller

Skrivet av Karl Petter den 8 mars, 2017

Det finns en hel del att ta reda på när man planerar att installera solceller. Vi har här listat en övergripande förteckning över det viktigaste i steg för steg.

Steg ett, husets förutsättningar

Takets läge

Vilken riktning har ditt hustak? Optimal riktning är rakt åt söder där panelerna lutar i 45º, men det funkar så klart bra i ett rätt generöst spann kring detta. Kolla även om din kommun har en solcellskarta där kan du direkt se hur mycket el du skulle kunna producera

Takets bärighet

En panel väger cirka 15-20 kilo. Känner du osäkerhet ska du ta hjälp av en fackman.

Skuggning

Den dela av taket där du tänker dig att panelerna ska vara, bör vara helt fri från skuggning från ex. träd eller burspråk. Men det finns tekniker och sätt att parera detta till viss del.

Elnätet

För att få lov att ansluta dina solcellsanläggning måste du kontakta ditt elnätsbolag och kontrollera att detta är möjligt. Om du inte har tillgång till nät bör du installera ett hembatteri / hemmabatteri så att du kan lagra producerad el.

Bygglov

Olika kommuner har olika krav. Kontrollera med stadsbyggnadskontoret vid din kommun om vad som krävs.

Steg två, hur stor solcellsanläggning ska du bygga

Mål

Ett mål kan vara att anläggningen ska producera el motsvarande hushållselen under ett år. Fast när möjligheten till att lagra energin kommer framöver och när det kanske står en elbil som behöver laddas utanför din bostad, kommer säkert fler vilja ha extra kapacitet på taket.

Storlek

En anläggning på 1 kW tar upp ca 7 m2 takyta och producerar omkring 800 till 1000 kWh per år i ett bra läge.

Estetik

Det finns solceller med olika utseende och egenskaper. Men förenklat finns det blåa (Polykristallina solceller) och svarta (Monokristalina solceller eller Tunnfilmssolceller). Tesla/ Solar City levererar snart även hela tak i form av solceller med utseende som påminner om ex. tegel eller skiffer.

Steg tre, ekonomi

Installationen av en solcellsanläggning kostar idag installerad och klar omkring 15- 20 000 kr per kW.
Du får bidrag för att installera solceller.
Värdet av din producerade el och återbetalning av investeringen.

Steg fyra, bygglov

Bygglov

Kontrollera med din kommuns stadsbyggnadskontor om det föreligger krav på bygglov för en solcellsanläggning. Bygglovsprocessen är enligt lag begränsad till tio veckor. Du måste dock ha ett beviljat bygglov innan du kan påbörja installationen.

Steg fem, ta kontakt med leverantör och beställ

Ta kontakt med en leverantör och installatör och inled ett samtal hur du vill ha din lösning. Det finns många duktiga och kunniga installatörer som ofta är lika passionerade över detta som du själv.