Vad kommer elen från solcellerna att kosta?

Skrivet av Anders den 12 juni, 2016

Att ge ett helt korrekt svar på det är svårt. Det beror på en rad faktorer som vilken modul du köper, hur mycket smuts och snö den kommer att beläggas med, vilken form av installation du väljer osv. Men låt oss göra några enkla antaganden och visa på en metod för hur du kan uppskatta din kostnad för att producera el med solceller.

En installerad och betald solcellsanläggning håller i uppåt 50 år. Leverantörerna garanterar att minst 80 % av den uppgivna effekten (märkeffekten) fortsatt uppnås efter 25 år. Den gör dig därför mer eller mindre oberoende av den framtida utvecklingen på elpriset. Solcellsanläggningen gör dig också mer oberoende av energiföretag och det är ett bra miljöval som du garanterat kommer vara stolt över och få positiv uppmärksamhet för att du valt.

Kostnader som man måste ta hänsyn till är givetvis installationskostnaden. En normal anläggning kostar ungefär 15-20 000 kr / kW att få installerad, allt inkluderat. (Skulle du vilja täcka en normal villas behov hushållsel så blir det ca 100 000 kr om man antar en produktion om ca 950 kWh/kW)

I vissa kommuner krävs också bygglov och då tillkommer kostnaden för detta. Det är dock inte fråga om några stora pengar. Andra kringkostnader som skulle kunna förekomma är ex behov av takförstärkning på klena tak eller justerad hemförsäkring men detta är inte normalfallet.

Kalkylen påverkas också av att det finns bidrag som man kan få för att installera solceller om det kan du läsa nedan om solcellernas ekonomiska stödsystem och hur du säljer el.

Det du måste ta hänsyn till är dock att du ska betala skatt på försäljning av el och hur det går till. Det finner du också mer info om i en av våra tidigare artiklar nedan.

Kalkylen bygger vidare på att du använder representativ kalkylränta. Kalkylräntan beskriver kostnaden för de pengar du binder upp i din investering. Kalkylräntan är densamma som bankräntan efter avdrag för inflation och skatteavdrag. Skatteavdraget uppgår i skrivandet stund till 30 %. Inflationen har i snitt varit 1,2 %. Kalkyräntan beräknas alltså enligt: bankränta % * 0,7-1,2 %. Ex: 4 % * 0,7-1,2 % = 1,6 %

Nedan visar vi hur du beräknar produktionskostnaden. Vi använder den så kallade annuitetsmetoden. Det är en metod som anger hur lönsam en investering är utslaget på investeringens livstid. Det erhållna värdet, annuiteten, anges som regel i kronor per år. Men om du gör som vi gjort nedan får du svaret i kr/kWh. Dvs. samma enhet som ditt nuvarande elhandelsbolag anger sitt elpris i.

Skärmavbild 2016-06-12 kl. 22.28.18

* annuitetsfaktorn utläses ur den tabell som du finner på vår hemsida eller så beräknar du den genom följande formel

Skärmavbild 2016-06-12 kl. 22.26.20

k = annuitetsfaktor

p = kalkylränta

n = ekonomisk livslängd

För att göra det enkelt ger vi ett exempel där vi använder en kalkylränta på 2%. Vi antar vidare att du köper en anläggning som producerar 5000 kWh/år och att den kostar 100 000 kr att köpa. Vi antar också att den har en livslängd på 25 år. Vi tar vi inte med investeringstöd eller rot-avdrag. Resultatet bli:

Skärmavbild 2016-06-12 kl. 22.34.31

En anläggning som den som vi har i vårt exempel finns att köpa på marknaden idag och priser m.m. är representativa för vad som idag erbjuds. Räknar man in stödsystem och ROT-avdrag kan man komma neråt 70 öre / kWh