CC. jodage

Investeringsstöd solceller 2018

Skrivet av Karl Petter den 1 februari, 2018

Det har blivit än mer tydlig att staten vill öka antalet solcellsinstallationer runt om i Sverige. Den ekonomiska kalkylen ser bättre och bättre ut. Från och med 2018 har stödet ökat till hela 30 procent.

För dig som avvaktat med att investera i solel på grund av tveksam återbetalningskalkyl, har det klarnat än mer. Vid årsskiftet skruvade regeringen upp stödet från 20 till 30 procent av investeringen. Stödet fördelas till privatpersoner,  företag och offentliga organisationer. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Regeringen har avsatt drygt 900 miljoner kronor per år för perioden fram till 2020. Installationsstödet finns kvar så länge pengarna räcker, kort och gott. Alternativ till solcellsstöd är att använda ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen, till ett värde av 30 procent.

Utöver installationsstödet, ges skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet. Sedan 1 januari 2015 är det möjligt att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Skattereduktionen som solelproducent har du möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme för all el som matas in till elnätet (max 18 000 kronor per år). Skattereduktionen utfaller genom inkomstdeklarationen en gång om året. Det finns dock en sak att ta i beaktning, du få inte skattesubvention på det som som överstiger dit el-uttag från nätet. Denna gräns realiseras nog endast för fritidshus som inte är under bruk stora delar av året.

Förutom skattesubvention, kan du som producent sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag, när du skickar in överskottsel på nätet. Det finns en del  olika villkor kring hur storleken på ersättningen, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. För att sälja el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. De flesta villor och fritidshus undgår nog momsen. Om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Läs mer om på skatteverkats webb om mikroproduktion av förnybar el.