CC, Tim Fuller

Vad kostar solceller, är det dyrt?

Skrivet av Anders den 12 juni, 2016

Det generella svaret på frågan om solceller är dyra är att det är dom inte längre. Solceller har blivit ett realistiskt alternativ till att köpa el från de stora energibolagen. Tumregeln idag är att solceller kostar mellan 15 000 och 20 000 kr per kilowatt effekt installerad och klar. Du kan också få bidrag för att installera din anläggning. Det är dels ett investeringsstöd och det är dels ROT-avdrag. Totalt med dagens elpriser så gör man en besparing om man väljer solceller. Stiger elpriset ökar besparingen. Om bidrag och om hur du säljer el kan du läsa om nedan.