CC, OregonDOT

Solcellernas ekonomiska stödsystem och hur du säljer el

Skrivet av Karl Petter den 24 maj, 2016

Du får bidrag för att bygga en solcellsanläggning

Riksdagen har beslutat att om 225 miljoner kronor som stöd för solcellsanläggningar 2016. Under 2017 till 2019 kommer ytterligare bidrag om 390 miljoner kronor att  delas ut varje år.

Ansökan om bidrag görs på Boverkets hemsida.

Behöver du hjälp når du Boverkets handläggare per telefon 0455-35 30 00

Det är sedan Länsstyrelsen som har ansvar för att administrera din ansökan varför många Länsstyrelser också kan ta emot en skriftlig ansökan som du då sänder direkt till dem. Ta kontakt med Länsstyrelsen där du bor så kan de hjälpa dig.

Ett företag kan få så mycket som 30 % av investeringskostnaden genom detta bidrag. För privatpersoner är motsvarande siffra 20 %. Maximibeloppet är 1,2 miljoner respektive 46 250 kronor kilowatt.

Det gäller att skynda sig att ansöka då totalbelopp är bestämt. Först till kvarn gäller.

Rotavdrag

För arbetet kan du percis som för andra tjänster söka rotavdrag på 30 %. Det går dock inte att både få bidrag och rotavdrag för samma anläggning.

Försäljning av el från solceller

Den som bygger en nätansluten solcellsanläggning har en möjlighet att sälja den el som inte förbrukas i hemmet till ett elhandelsföretag. Idag krävs dock att du är momsregistrerad då detta är klassat som ekonomisk verksamhet. I realiteten är detta dock inte så komplicerat som det låter och du finner bra information om hur du ska gå till väga för att hantera detta på Skatteverkets hemsida.

Skattereduktion

I det fall du låter installera en så kallat nätansluten solcellsanläggning kan du få reducerad skatt. Skattereduktionen är kopplad till om du istället för att själv använda all el matar ut ditt överskott till elnätet. Beloppet är 60 öre per kilowattimma, dock maximalt 18 000 kr per år. På skatteverkets hemsida finns detaljerad information om regelverket.

Du kan också söka på ”mikroproduktion av förnybar el” på Skatteverkets hemsida.

Elcertifikat

Investerar du i en solcellsanläggning som är kopplad till nätet blir du elproducent. Alla som producerar el genom solceller kan få så kallade elcertifikat. Elcertifikat baseras på ett kvotsystem och är till för att föra pengar från miljöskadlig verksamhet till förmån för förnybar energi. Den som producerar förnybar el får ett elcertifikat för var megawatt-timma (MWh) som produceras. Elcertifikaten kan säljas och ger på så vis en extra intäkt till din anläggning. Alla nätanslutna solcellsanläggningar som installeras idag har rätt till elcertifikat i 15 år eller som längst till 2035.

För att få elcertifikat ansöker du hos Energimyndigheten. Regelverket kring detta kan du läsa om på Energimyndighetens hemsida.

Du kan också söka på ”elcertifikat” på Energimyndighetens hemsida.