CC, David Westmore

Tunnfilmssolceller

Skrivet av Andreas den 10 augusti, 2016

Tunnfilmssolceller tillverkas genom att det aktiva materialet läggs på ett substrat som oftast är glas men även kan vara andra material som är mer flexibla och formbara. Det aktiva materialet är väldigt tunt vilket gör att materialåtgången är låg samt att det inte görs i separata skivor utan en modul tillverkas i ett svep. Verkningsgraden för tunnfilmssolceller ligger generellt runt 5-12%.

Fördelar tunnfilmssolceller:

  • Billigare att producera än poly- och monokristallina solceller varvid kostnaden är lägre vid inköp, dock krävs en större yta för att få ut samma effekt.
  • Homogent utseende, passar sig väl för byggnadsintegrerade lösningar.
  • Mindre påverkan av verkningsgraden vid skuggning och höga temperaturer.
  • Kan anläggas på flexibla material vilket öppnar upp för variationer i användningen, t.ex. bilar, båtar etc.