Fördelar och nackdelar med olika solceller

Skrivet av Karl Petter den 10 augusti, 2016

Nästan 90% av all världens solceller är baserade på kisel. Kiseln i en solcell kan skilja sig i form och tillverkning. Den största skillnaden i effektiviteten av en kiselsolcell är renheten av kiseln, alltså hur ”perfekt” uppradade kiselmolekylerna är. Effektiviteten av en kiselsolcell går alltså hand i hand med renheten men att tillverka en kiselsolcell med hög renhet är dock en dyr process och alltså kommer renhetsgraden möjligen inte vara konsumentens största angelägenhet. För den gemene konsumenten brukar effekt relaterat till kostnad och utrymme vara den största angelägenheten. Vi ska på ett övergripande plan guida Er igenom lite för och nackdelar med olika varianter av solceller (klicka nedan). De typer som finns ute på marknaden är:

  • Monokristalina solceller
  • Polykristallina solceller
  • Tunnfilmssolceller